Vergoeding

Het onderzoek en verdere orthopedische ingrepen worden volledig vergoed door uw verzekering. De vergoeding voor sportfysiotherapie is afhankelijkvan uw polis. Neem hiervoor contact op met uw ziektekostenverzekeraar.